People

 

Coordinator

Prof. Dr.-Ing. Stefan Hartmann

Institute of Applied Mechanics

Clausthal University of Technology

Adolph-Roemer-Str. 2a

38678 Clausthal-Zellerfeld

Associate Coordinator

Prof. Dr.-Ing. Stefan Diebels

Chair of Applied Mechanics

Universität des Saarlandes, Saarbrücken

Campus A4 2, 1. OG

66123 Saarbrücken

Members

Herbert Baaser                     

Thomas Böhlke                       

Juliane Jung                            

Markus Böl                              

Anne Jung                                

Michael Johlitz                        

Detlef Kuhl                              

Thomas Lehmann                  

Alexander Lion                       

Laura de Lorenzis                  

Songyun Ma                            

Rolf Mahnken                          

Bernd Markert                         

Egon Moosbrugger                

Tim Ricken                              

Andreas Ricoeur                    

Holger Steeb                           

Jörg Wagner                             

Kerstin Weinberg                     

Fabian Welschinger                

TH Bingen

KIT

KIT

TU Braunschweig

Universität des Saarlandes

UniBW München

Universität Kassel

TU Chemnitz

UniBW München

TU Braunschweig

RWTH Aachen

Universität Paderborn

RWTH Aachen

Bosch

TU Dortmund

Universität Kassel

Universität Stuttgart

Universität Stuttgart

Universität Siegen

Bosch 

 

 

 

 

Kontakt  Suche  Sitemap  Datenschutz  Impressum
© TU Clausthal 2020